Obchodní podmínky

Objednávku můžete uskutečnit pomocí formuláře na webových stránkách e-shopu: www.krmiva-jihlava.cz.

Obejdnávku lze také učinit telefonicky na tel. č. 603252816 nebo 604748760, nebo mailem na info@krmiva-jihlava.cz.

Objednávka bude vždy potvrzena, nejdéle do 24 hodin od přijetí objednávky.

Způsob úhrady zboží

  • Převodem na účet: 2400189577/2010 (variabilní symbolem je číslo objednávky)

 Způsob dopravy zboží

  • Převzetí osobně na adrese Čížov 72, 586 01 Jihlava nebo Dvorce 2, 58851 (po osobní domluvě zdarma)
  • Osobní převzetí na základě domluvy kdekoli v Jihlavě (zdarma)
  • Rozvoz po domluvě Jihlava a okolí dle dohody. Jihlava - zdarma, okolí dle vzdálenosti po domluvě.
Reklamace

Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout neprodleně po převzetí zboží. V případě zjištění závady informuje prodejce neprodleně. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu prodejce. Reklamace bude řešena v co nejrychlejším možném čase, zákazník bude obratem vyrozumněn o výsledku či průběhu reklamačního řízení e-mailem, písemnou formou i telefonicky.

 Expediční lhůty

 Zboží, které je na skladě, expedujeme nejpozději do 3 pracovních dnů (většinou však další pracovní den). V případě, že zboží není okamžitě k dispozici, budeme zákazníka o termínu dodání informovat e-mailem.

 Záruční podmínky

 Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je obvykle 12 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby. Při standardním uskladnění a přepravě zboží, odpovídající druhu krmiva, si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka.

 Všeobecné obchodní podmínky

 Kupující, kteří učiní závaznou objednávku stvrzují, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodání zboží, které vyhlásí prodávající. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je závazná objednávka ze strany kupujícího. Kupní smlouva vzniká samotným doručením zboží.

Vyhrazujeme si právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od smlouvy odstoupit, a to i v době, kdy bylo zboží objednáno a to na základě změny kurzu zahraniční měny a změny ceny ze strany dodavatele. Stejná oprávnění si vyhrazuje i v případě, že výrobce přestane dodávat (dočasně nebo trvale) objednaný produkt. Veškeré změny budou předem a neprodleně konzultovány se zákazníkem.

Kupující má možnost v zákonem stanovené lhůtě 14 dní vrátit nepoužívané zboží i bez udání důvodu na adresu prodávajícího, který po kontrole zásilky neprodleně vrátí zaplacenou částku po odečtení nákladů na dopravu (hotově nebo převodem na účet dle dohody se zákazníkem).

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.